Etablere aksjeselskap eller enkeltpersonforetak

Dette må du vite før du skal etablere aksjeselskap eller enkeltpersonforetak

Mange går rundt med en gründerdrøm i magen, og iblant velger de også å ta det skrittet det er å etablere aksjeselskap. Det er imidlertid mange fallgruver å navigere mellom og mange valg man må ta stilling til. Man bør ha en god plan for hva man egentlig ønsker å oppnå med bedriften sin, hvordan skal det hele finansieres, og sist men ikke minst, finnes det et marked for idéen.

ENK eller AS?

Når alt dette er på plass og man har bestemt seg for å starte virksomheten dukker spørsmålet om selskapsform opp, og blant de vanligste i Norge i dag finner man ENK og AS. ENK er en forkortelse for «enkeltpersonforetak» og betyr i bunn og grunn at man selv står personlig ansvarlig for alt som foregår i bedriften. Være seg avgjørelser, økonomi og driftsform. Man bestemmer det hele selv, så lenge aktiviteten er innenfor de til enhver tid satte lover og regler som gjelder for det man driver med.

AS er en forkortelse for «aksjeselskap», og denne selskapsformen har en del andre regler og retningslinjer enn ENK. Ikke bare er et AS eid av aksjonærene, som i og for seg kan være kun en person, som i et ENK, men et AS er en selvstendig enhet som kan selges, man kan endre hvem som eier hvilke aksjer, og det stilles helt andre krav til dokumentasjon og regnskapsføring enn ved ENK.

Litt om ENK

Først litt kort om ENK. Et ENK er eid av kun én juridisk person, som personlig hefter for alt fra gjeld til overskudd, hvilket betyr at går firmaet dårlig, må man selv betale utgiftene. Enten ved hjelp av privatøkonomien eller på annen måte. Derimot er overskuddet ren inntekt, og man skattes av dette etter standardiserte normer.

Hva er et AS?

Et AS kan kun dannes dersom det settes av midler i firmaet, per i dag er dette minimum 30.000 kroner som skytes inn som aksjekapital. Disse 30.000 kronene kan fordeles på ønsket antall aksjer, som videre kan fordeles på det antall aksjonærer man ønsker. Det er ingenting i veien for at en enkelt eier kan ha alle aksjene selv, men kapitalen skal stå i firmaet. Enten som et bankinnskudd, eller man kan velge å bruke dem til å investere i for eksempel verktøy firmaet har bruk for til å utføre oppgavene sine. Forskjellen her i forhold til et ENK er at det da er firmaet som eier verktøyet, og kan ikke disponeres fritt utenom dette.

Mange fordeler med AS

En annen fordel med AS er at selv om man står som eneste eier, kan man også være ansatt med de fordeler og ulemper det medfører. Eier man sitt eget AS og samtidig er ansatt, har man en rekke rettigheter man ikke har ved ENK. Man har krav på sykepenger fra første dag, man har oppsigelsesvern, og man hefter ikke personlig dersom bedriften skulle gå med underskudd – eller i verste fall gå konkurs.

AS og styreform

Videre skal et AS ha et styre, og mange velger her å bruke noen de kjenner eller familiemedlemmer. Litt avhengig av størrelsen på bedriften selvfølgelig, og er det snakk om større bedrifter kan det være en fordel å bruke folk med erfaring fra tilsvarende stillinger. Gjerne økonomer, eller andre med bred erfaring innen det fagområdet man ønsker å etablere aksjeselskap innenfor.

Regnskap og revisor

Velger man AS stilles det også litt andre krav til regnskapsføringen. Som ENK kan man i ytterste konsekvens benytte seg av et regneark og bare føre overskuddet i selvangivelsen ved årsoppgjøret, men som AS bør det benyttes et regnskapsbyrå, og årsoppgjøret skal godkjennes av revisor før innlevering.

Be om hjelp tidlig

Er det tvil om hvilken selskapsform som passer best for virksomheten vil det uansett være en god idé å be om et møte med enten et regnskapsbyrå eller en bedriftsrådgiver, som ikke bare kan rådgi i forhold til selskaspform, men også bistå i prosessen med å opprette AS eller ENK, alt ettersom hva som passer best.

Dersom du har et ønske om å etablere aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, men er usikker på valg av selskapsform, eller trenger hjelp med selve prosessen, så kan vi i Agenda Regnskap hjelpe deg.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat her.