Illustrasjonsbilde. Ta regnskapet selv, eller trneger jeg et regnskapsbyrå?

Ta regnskapet selv, eller trenger jeg et regnskapsbyrå?

Enhver som driver en hvilken som helst form for bedrift, vil på et eller annet tidspunkt komme i en situasjon hvor det å føre et regnskap blir uunngåelig. Være seg man fører noen få bilag i et regneark, eller ser seg nødt til å engasjere et regnskapsbyrå, vil de grunnleggende prinsippene være de samme, og myndighetenes krav til rapportering like tilstedeværende helt uavhengig av størrelse på bedriften, og omsettingen.

Gjøre seg noen tanker

Derfor vil det være en god idé å gjøre seg noen tanker om hvilke krav og betingelser man ønsker oppfylt i forhold til dette på et så tidlig tidspunkt som mulig, og eventuelt vurdere hvorvidt man faktisk i det hele tatt bør gjøre dette selv, eller engasjere et byrå til å ta seg av det.

Føre selv, ellerengasjere et regnskapsbyrå?

Det er mange fordeler ved å føre regnskapet selv, men selvfølgelig også en rekke utfordringer. En av de viktigste årsakene til at spesielt mindre bedrifter velge å føre regnskapet sitt selv er selvfølgelig fordi det ligger en økonomisk besparelse i det, og man har til enhver tid selv den fulle og hele oversikten over egen økonomi. Ulempene derimot, er gjerne at det kan være uoversiktlig med alle lover og regler man skal forholde seg til, det kan være tidkrevende, og for ikke å glemme, det er en grunn til at regnskap faktisk er et fag – med flere års utdannelse for å mestre det fullt ut.

Nådeløs oppgave

Det å føre regnskapet selv kan være en nådeløs oppgave dersom noe skulle gå galt, og man er selv ansvarlig for at alt blir utført korrekt. Det er fort gjort å glemme ting, som for eksempel frister og ting man kan kreve fradrag for, noe som i mange tilfeller medfører et tap som ikke ville oppstått ved bruk av en ekstern regnskapstjeneste. Hvilket ville bidratt til en bedre økonomisk gevinst, selv om utgiftene til denne tjenesten ville kommet i tillegg.

Videre vil et eksternt regnskapsbyrå kunne avlaste bedriftens ressurser slik at denne kan konsentrere seg om det som er kjernevirksomheten i stedet for å bruke tid og krefter på regnskap.

Kombinasjonsløsninger

Mange velger også å gå for en kombinasjon, hvor man fører en del selv, men lar et eksternt regnskapsbyrå håndtere all rapportering til myndighetene, samt se over at det man selv har gjort er riktig. Videre kan et regnskapsbyrå komme med innspill til hva som bør gjøres annerledes, og da mange regnskapsbyråer ofte har flere kunder innen flere forskjellige bransjer, har de også innsikt i generell forretningsføring og kan bistå med rådgivning dersom dette skulle være nødvendig.

Når man skal velge seg et eksternt regnskapsbyrå er det en del man kan ta med i vurderingen. Blant annet hvorvidt regnskapsbyrået benytter seg av skybaserte tjenester, slik at det er enkelt å dele data og informasjon mellom virksomheten og byrået på en så sømløs og rasjonell måte som mulig. En annen fordel med skybaserte regnskapstjenester er at de som oftest er enkle å integrere i allerede eksisterende løsninger, som for eksempel kasse- og lagerløsninger. De fleste ordresystemer kan lett integreres, og sist, men ikke minst, man slipper dyre og ofte kompliserte løsninger for sikkerhetskopiering.

Er du i tvil om hvilket behov du egentlig har, eller ikke riktig vet hva du ønsker deg? Ta kontakt med oss her, og be om en uforpliktende prat, så kan vi bistå deg med dette så langt det kan la seg gjøre.

Christian Tvete

Ønsker du bistand med regnskapstjenester til din bedrift?

Mitt navn er Christian og jeg er daglig leder i Agenda Regnskap AS.
Kontakt meg gjerne for en uforpliktende prat.

Kontakt meg