Hvorfor du bør bruke skybaserte regnskapssystemer

Hvorfor du bør vurdere å bruke skybaserte regnskapssystemer

Visste du at dersom du driver et lite enkeltpersonforetak med mindre enn 50.000 kroner i årlig brutto omsetting og ikke er merverdiavgiftpliktig, så slipper du å føre regnskap? Ja, det er helt sant så lenge du fører overskuddet på selvangivelsen, og tar vare på alle bilag i forbindelse med driften av foretaket. Disse bilagene skal oppbevares på samme måte som om det ble ført et ordinært regnskap, dette i henhold til regnskapsloven.

Større virksomhet

Driver man litt større virksomhet, eller har mer enn 50.000 kroner i årlig omsetning, kreves det at man skal registreres i merverdiavgiftregisteret. Riktignok finnes det unntak her i forhold til hvilken bransje man er i, ikke alle bransjer er merverdiavgiftpliktige, men la oss ta utgangspunkt i at man er det.

Da skal man ifølge regnskapsloven føre en form for regnskap, men det stilles egentlig ikke noen spesielle krav til hvordan dette gjøres, og i mange tilfeller kan noe så enkelt som et regneark i for eksempel Excel gjøre samme nytten. Det er imidlertid viktig å merke seg at det stilles krav til bilagsføring og fakturering, hvor fakturaene skal være nummerert i en slik form at man ikke kan manipulere dem i etterkant, hvilket kan løses ved å kjøpe ferdig nummererte fakturaer som passer den malen man bruker eller skriver ut manuelt, enten for hånd eller på en skrivemaskin.

Nyere metoder å gjøre det på

Dette er imidlertid en forholdsvis gammeldags måte å gjøre det på, og det er nærliggende å anta de aller fleste i dag disponerer en datamaskin som er kapabel til å kjøre en eller annen form for faktureringsprogram, eller kanskje et regnskapsprogram i sin helhet. Et annet alternativ er å benytte seg av en regnskapsløsning på internett eller et skybasert regnskapssystem som en tjeneste, da dette har en rekke fordeler man ellers ikke alltid har.

For det første vil en nettbasert tjeneste ikke bare alltid være tilgjengelig, den tar også hånd om sikkerhetskopier, samt den vil til enhver tid være oppdatert i henhold til enhver tid gjeldene lover og regler. Hvilket faktisk kan være litt av en utfordring å selv holde seg oppdatert på.

Skalerbare løsninger

Dessuten er mange av de nettbaserte løsningene skalerbare, slik at man gjerne finner en løsning som passer enten man er en liten personlig bedrift eller et større multikonsern med mange avdelinger og ansatte. Samtidig vil det også være mulig å eskalere løsningen i takt med egen vekst, og velger man et modulbasert system finnes det nesten ingen grenser for hvilke kombinasjoner man kan benytte seg av.

Synes man dette høres uoversiktlig og vanskelig ut, finnes det heldigvis en rekke aktører som kan bidra med alt fra rådgivning til opplæring og implementering av allerede eksisterende systemer, og er mer enn behjelpelige med å finne nettopp den løsningen som passer best til hvert enkelt tilfelle.

Ønsker man imidlertid ikke selv å bruke tid på regnskap og fakturering, kan man heller velge å bruke et eksternt regnskapsfirma til å ta seg av det hele, slik at man heller kan konsentrere seg om kjernevirksomheten og å skape de verdiene man har fokus på. Snakk gjerne også med en eller flere innen samme bransje om hvilke løsninger de har erfaring med, og hva som anbefales, for på den måten danne et bilde av hva som kan være det beste alternativet for nettopp den spesifikke situasjonen det er snakk om.

Dersom du vurderer å bytte til et skybasert regnskapssystem, så kan vi i Agenda Regnskap hjelpe deg. Enten du har behov for rådgivning eller full overgang til et skybasert regnskapssystem.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat her.